aktualnosci

Habilitacja dra K. Zatwarnickiego

( 2013-07-07 18:53:09 Leszek Borzemski )

Uprzejmie informuję, że Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 03.07.2013 roku nadała Panu dr inż. Krzysztofowi Zatwarnickiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.


Kolokwium habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Zatwarnickiego dotyczyło problemów projektowania systemów webowych z jakością usług uwzględniających kryterium czasowe.


Problematyka systemów webowych z jakością usług jest stale aktualnym problemem, którym od wielu lat zajmuje się Zakład Rozproszonych Systemów Komputerowych. Dr K. Zatwarnicki współpracuje w tym zakresie z naszym zakładem od początku swej kariery naukowej. Jego rozprawa doktorska pt. "Adaptacyjny algorytm dystrybucji żądań w klastrze serwerów WWW", której promotorem był prof. L. Borzemski, i która została obroniona w 2003 roku, była początkiem prac w tym zakresie - ich rozwinięciem były prace w ramach grantu "Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług" prowadzonego w zakładzie w latach 2006-2009, w ramach którego nasz Kolega był jednym z głównych wykonawców.

Zadania badawcze w projekcie związane były z opracowaniem metod i algorytmów podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług w trzech obszarach problemowych dotyczących:efektywnego pozyskiwania zasobów WWW w sieci rozległej Internet, dystrybucji żądań HTTP w sieci globalnych i lokalnych ośrodków WWW - którą zajmował się m.in. nasz kolega oraz obsługi żądań HTTP w lokalnym ośrodku WWW, a w tym kontroli przyjęć i szeregowania żądań dla biznesowego serwera webowego. 

Z wynikami grantu można zapoznać się na stronie http://www.zrsk.pwr.wroc.pl/systemy_webowe_z_jakoscia_uslug.


Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze i życzymy dalszego owocnego rozwoju naukowego!


Leszek Borzemski z pracownikami i doktorantami ZRSK 


Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X