Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny

 • Opracowanie podstaw metodologicznych i algorytmów optymalizacji fragmentacji rozproszonej bazy danych, alokacji plików i zadań w rozproszonych systemach podejmowania decyzji, algorytmów równoległego wyznaczania rozwiązań w wieloprocesorowym systemie ekspertowym, algorytmów efektywnej dystrybucji żądań w systemach webowych, efektywnego pobierania zasobów internetowych oraz podstaw metodologicznych pomiarów, analizy i predykcji charakterystyk wydajnościowych Internetu i sieci Web z użyciem data miningu.
 • Dla potrzeb badań i dydaktyki zbierane są ogromne unikatowe zbiory danych pomiarowych do jakościowych i ilościowych analiz Internetu i Weba.
 • Prace badawcze znajdują odzwierciedlenie w działalności patentowej oraz opracowaniach programowych
 • Zespół opracował 8 wniosków patentowych.
 • Zespół opracował systemy WING i MWING do pomiarów w sieci Internet o architekturze scentralizowanej (WING) oraz wieloagentowej (MWING).
 • Opracowano nowoczesne laboratorium badawcze „Laboratorium Rozproszonych Systemów Komputerowych”. Zaprojektowano, wykonano i wdrożono wieloserwerową, wielordzeniową heterogoniczną i rozproszoną platformę obliczeniową o całkowitej, teoretycznej mocy obliczeniowej około 3,5 TFlops. W laboratorium realizowane są projekty badawcze: „Rozproszone Laboratorium Data Mining”, „Laboratorium Pomiarów i Eksploracji Internetu” oraz projekt „Grid Wydziałowy” (klastry obliczeniowe o mocy obliczeniowej około 1,2 TFlops.) Laboratorium wyposażone jest w unikatową aparaturę, m.in. dwuprocesorowe dziewięciordzeniowe serwery Blade typu Cell B.E., serwery z procesorami POWER6, czterordzeniowe serwery Intel w architekturze blade oraz sieć komunikacyjną w technologiach 10 Gb Ethernet i Infiniband.
 • Laboratorium wykorzystuje m.in. oprogramowanie aplikacyjne i operacyjne uzyskane w programie IBM Academic Initiative, w którym aktywnie uczestniczy od wielu lat.
 • Prof. Borzemski wypromował 5 doktorów (doktoraty z wyróżnieniem, 2 doktoraty pracowników ZRSK).
 • W zespole opracowano programy nauczania na kierunku Informatyka I. stopnia: Organizacja systemów komputerowych, Architektura systemów komputerowych, Algorytmy i struktury danych, Systemy wbudowane, Programowanie systemów webowych, Systemy webowe, Rozproszone systemy informatyczne, Systemy biznesu elektronicznego, Zaawansowane technologie webowe, Zarządzanie serwerami i usługami sieciowymi, Zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie, Wprowadzenie do przetwarzania równoległego, Algorytmy i techniki programowania równoległego, Multimedia.
 • Zespół rozwija problematykę systemów wbudowanych. Podstawą jest laboratorium systemów wbudowanych opracowane z wykorzystaniem sprzętu firmy ADB oraz platformy programistycznej Java/MHP dla potrzeb multimedialnej platformy cyfrowej telewizji DVB nadawanej naziemnie i satelitarnie.
 • Opracowano nowe Laboratorium Technologii Mobilnych wyposażone w tablety i smartfony z systemem operacyjnym Android.
 • Przy Zakładzie działa Koło Naukowe Systemów Webowych OSD oraz Koło Naukowe "Technologii mobilnych, multimedialnych i komunikacyjnych"

Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X