Plan badań

Prace badawczo-rozwojowe dotyczą w szczególności:

  • Pomiarów, modelowania i ewaluacji Internetu, analizy danych o ruchu, wydajności i strukturze, w szczególności metodami i algorytmami data mining,
  • Wykorzystania metod sztucznej inteligencji i soft computing (sieci neuronalne, systemy rozmyte, fraktale, metody chaosu, ontologie) w zarządzaniu sieciami komputerowymi i systemami webowymi, m. in. w algorytmach szeregowania żądań http w serwerach biznesowych, systemach CDN (treści multimedialne i inne).
  • Projektowania systemów webowych o ulepszonej i gwarantowanej jakości usług m.in. z wykorzystaniem paradygmatu SOA (Service Oriented Architecture), technologii wieloagentowych oraz nowych paradygmatów rozproszonego przetwarzania (Cloud computing, Virtual Computing, Semantic Web, Semantic Grid i in.).
  • Przyspieszania obliczeń naukowych i decyzyjnych w wysokowydajnych środowiskach obliczeniowych klasy HPC (high performance computing) tworzonych w oparciu o zasoby laboratorium, a w tym programowania procesorów wielordzeniowych Cell B.E., przetwarzania rozproszonego z wykorzystaniem klastrów (technologie serwerów kasetowych Blade i rack) oraz gridów (Grid wydziałowy).
  • Zagadnień inżynierii oprogramowania równoległego i rozproszonego, dotyczących oceny algorytmów równoległych, oceny i przewidywania wydajności programów równoległych oraz analizy anomalii występujących podczas działania programów równoległych.
  • Automatycznego dostosowania algorytmów równoległych do pracy w środowiskach gridowych, metod przewidywania czasu wykonania aplikacji równoległych oraz nad mechanizmów pracy klastrów dynamicznych w środowiskach gridowych. Obejmować to będzie zagadnienia związane z architekturą klastrów dynamicznych, projektowaniem mechanizmów ich udostępniania w środowiskach gridowych, wykorzystaniem mechanizmów wirtualizacji, zarządzaniem zasobami, użytkownikami i zadaniami, w tym badania nad możliwościami dynamicznej rekonfiguracji architektury logicznej klastrów.

Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X