Rozwój kadry

Prof. L. Borzemski wypromował 6 doktorów. Są nimi: dr inż. Krzysztof Zatwarnicki, dr inż. Mariusz Fraś, dr inż. Ziemowit Nowak, dr inż. Anna Zatwarnicka, dr inż. Grażyna Suchacka i dr inż. Jolanta Wrzuszczak-Noga. Pięć doktoratów uzyskało wyróżnienie.


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.12.2013 r. Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nadała stopieńa doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka mgr inż. Jolancie Wrzuszczak-Nodze.

 

Pani mgr inż. Jolanta Wrzuszczak-Noga  przedstawiła pracę doktorską ”Metodyka i algorytmy aukcyjne zarządzania systemami webowymi z jakością usługprzygotowaną pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Leszka  Borzemskiego, prof. PWr. 

 

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszego owocnego rozwoju naukowego!

 

Leszek Borzemski z pracownikami i doktorantami ZRSK 

 


 

 

 W dniu 3.12.2013 roku w sali 248 B-4 o godzinie 13:15 odbędzie się obrona doktorska Pani mgr inż. Jolanty Wrzuszczak-Nogi.

 

Temat rozprawy: "Metodyka i algorytmy aukcyjne zarządzania systemami webowymi z jakością usług".

 

Promotor rozprawy: prof. L. Borzemski.

 

Recenzeci rozprawy:

- prof. Andrzej Kwiecień, Politechnika Śląska, Instytut Informatyki

- prof. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

 

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 03.07.2013 roku nadała Panu dr inż. Krzysztofowi Zatwarnickiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

 

Kolokwium habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Zatwarnickiego dotyczyło problemów projektowania systemów webowych z jakością usług uwzględniających kryterium czasowe.

 

Problematyka systemów webowych z jakością usług jest stale aktualnym problemem, którym od wielu lat zajmuje się Zakład Rozproszonych Systemów Komputerowych. Dr K. Zatwarnicki współpracuje w tym zakresie z naszym zakładem od początku swej kariery naukowej. Jego rozprawa doktorska pt. "Adaptacyjny algorytm dystrybucji żądań w klastrze serwerów WWW", której promotorem był prof. L. Borzemski, i która została obroniona w 2003 roku, była początkiem prac w tym zakresie - ich rozwinięciem były prace w ramach grantu "Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług" prowadzonego w zakładzie w latach 2006-2009, w ramach którego nasz Kolega był jednym z głównych wykonawców.

Zadania badawcze w projekcie związane były z opracowaniem metod i algorytmów podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług w trzech obszarach problemowych dotyczących:efektywnego pozyskiwania zasobów WWW w sieci rozległej Internet, dystrybucji żądań HTTP w sieci globalnych i lokalnych ośrodków WWW - którą zajmował się m.in. nasz kolega oraz obsługi żądań HTTP w lokalnym ośrodku WWW, a w tym kontroli przyjęć i szeregowania żądań dla biznesowego serwera webowego. 

Z wynikami grantu można zapoznać się na stronie http://www.zrsk.pwr.wroc.pl/systemy_webowe_z_jakoscia_uslug.

 

Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze i życzymy dalszego owocnego rozwoju naukowego!

 

Leszek Borzemski z pracownikami i doktorantami ZRSK 

 


 

Doktoranci
1.   mgr inż. Jacek Bilski informacje »   
2.   mgr inż. Krzysztof Brzostowski informacje »   
3.   mgr inż. Jakub Czajka informacje »   
4.   mgr inż. Jarosław Drapała informacje »   
5.   mgr inż. Mariusz Dula informacje »   
6.   mgr inż. Marek Elsner informacje »   
7.   mgr inż. Grzegorz Filcek informacje »   
8.   mgr inż Waldemar Gil informacje »   
9.   mgr inż. Dariusz Gąsior informacje »   
10.   mgr inż. Maciej Hojda informacje »   
11.   mgr inż. Mariusz Kaźmierski informacje »   
12.   mgr inż. Monika Koprowska informacje »   
13.   mgr inż. Grzegorz Kotowski informacje »   
14.   mgr inż. Mariusz Kowalski informacje »   
15.   mgr inż. Adrianna Kozierkiewicz informacje »   
16.   mgr inż. Krzysztof Kujawski informacje »   
17.   mgr inż. Wojciech Lorkiewicz informacje »   
18.   mgr inż. Grzegorz Popek informacje »   
19.   mgr inż. Michał Rusin informacje »   
20.   mgr inż. Trong Hieu Tran informacje »   
21.   mgr inż. Jolanta Wrzuszczak informacje »   
22.   mgr inż. Paweł Świątek informacje »   

Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X