Systemy webowe z jakością usług

Projekt badawczy nr N516  032 31/3359

Tytuł projektu: Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług

Realizacja projektu: Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWr

Główni wykonawcy: dr inż. Mariusz Fraś, dr inż. Ziemowit Nowak, dr inż. Krzysztof Zatwarnicki


Zadania badawcze w projekcie związane były z opracowaniem metod i algorytmów podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług w trzech obszarach problemowych dotyczących:

  • efektywnego pozyskiwania zasobów WWW w sieci rozległej Internet,

  • dystrybucji żądań HTTP w sieci globalnych i lokalnych ośrodków WWW,

  • obsługi żądań HTTP w lokalnym ośrodku WWW, a w tym kontroli przyjęć i szeregowania żądań dla biznesowego serwera webowego.

Badania prowadzono z wykorzystaniem własnych  infrastruktur pomiarowych MWING (ang. Multiagent Web pING) i IMES (ang. Internet Measurement and Exploration System). MWING funkcjonuje w publicznym Internecie, a IMES zaimplementowano w rozproszonym środowisku obliczeniowym PlanetLab.  


Realizacja celów projektu zgodnie z harmonogramem przebiegała w trakcie 36 miesięcy w latach 2006-2009. Wyniki projektu zostały zaprezentowane w 69 publikacjach oraz w 9 pracach niepublikowanych, w tym w 2 rozprawach doktorskich i 3 wnioskach patentowych.

Publikacje opracowane w projekcie 

[1]   Borzemski L.: The use of data mining to predict Web performance. Cybernetics and Systems. 2006 Vol. 37 (6), s. 587-608.
[2]  Borzemski L.: Internet path behavior prediction via data mining: conceptual framework and case study. Journal of Universal Computer Science. 2007 vol. 13(2), s. 287-316.
[3]   Borzemski L., Cichocki Ł., Fraś M., Kliber M., Nowak Z.: MWING: a multiagent system for Web site measurements. Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2007, vol. 4496, s. 278-287.
[4]   Borzemski L., Cichocki Ł., Fraś M., Kliber M., Nowak Z.: Badania wydajności łączy internetowych z wykorzystaniem platformy pomiarowej MWING. W: Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia [i in.]. Warszawa: WKŁ, 2007. s. 87-96.
[5]   Borzemski L., Cichocki Ł., Fraś M., Kliber M., Nowak Z.: Wieloagentowy system do pomiarów Internetu MWING. W: Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia [i in.]. Warszawa: WKŁ, 2007. s. 77-86.
[6]   Fraś M., Woliński S.: A study on Internet paths for Internet performance evaluation . W: Information systems architecture and technology. Information technology and web engineering: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. 2007 s. 33-40.
[7]   Kotowski G., Nowak Z.: Internet caching architectures. W: Information systems architecture and technology. Information technology and web engineering: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. 2007 s. 41-48.
[8]   Borzemski L., Zatwarnicki K.: Fuzzy-neural Web switch supporting differentiated service. Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2006, vol. 4252, s. 195-203.
[9]   Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.: Global adaptive request distribution with broker. Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2007, vol. 4693, s. 271-278.
[10] Zatwarnicki K.: Metoda adaptacyjnej dystrybucji treści w sieciach CDN: W: Sieci komputerowe, T. 2. Aplikacje i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia [i in.]. Warszawa: WKŁ, 2007, s. 137-145.
[11] Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Borzemski L.: Metoda szacowania czasu odpowiedzi na żądanie HTTP po stronie serwisu webowego. W: Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia [i in.]. Warszawa: WKŁ, 2007. s. 127-136.
[12] Borzemski L., Zatwarnicki K., Zatwarnicka A.: Adaptive and intelligent request distribution for Content Delivery Networks. Cybernetics and Systems, 2007 Vol. 38 (8), 837-857.
[13] Zatwarnicki K.: Web object characteristics. W: Information Systems and Technology. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. 2007, s. 25-32.
[14] Zatwarnicki K., Solga P.: Wyznaczanie charakterystyk stron światowego Internetu jako parametrów generatora żądań HTTP.W: Sieci komputerowe, T. 2. Aplikacje i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia [i in.]. Warszawa: WKŁ, 2007, s. 117-126.
[15] Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.: Środowisko symulacyjne dla globalnie rozproszonych systemów webowych: W: Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia [i in.]. Warszawa: WKŁ, 2007. s. 23-32.
[16] Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.: The framework for distributed Web systems simulation. W: Information systems architecture and technology. Information technology and Web engineering: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 17-24.
[17] Suchacka G.: Performance metrics of the e-commerce Web service. W: Information Systems Architecture and Technology. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts & Challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc. 2007, s. 57 – 64.
[18] Borzemski L., Dula M.: A simulation study on two-stage algorithm for HTTP request scheduling. Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, Wrocław , Poland , 4-6 September 2007. Vol. 2. Ed. A. Grzech. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 195-202.
[19] Czajka J.: Application of control theory methods in Web server management. W: Information Systems Architecture and Technology, Eds A. Grzech [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc. 2006, s. 93-100.
[20] Czajka J.: SFJ scheduling in Web servers. W: Information systems architecture and technology. Information technology and web engineering: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc. 2007 s. 65-72
[21] Borzemski L.: Measuring of Web performance as perceived by end-users. W: Techniques and tools for the design and implementation of enterprise information systems. A. Gunasekaran (ed.) Hershey; London : IGI Publ., (Advances in Enterprise Information Systems (AEIS) Series), 2008, s. 293-325.
[22] Borzemski L.,Nowak Z.: Analiza skuteczności metod wyboru najbliższego sąsiada w Internecie. W: Współczesne aspekty sieci komputerowych. Praca zbiorowa pod. red. Piotra Gaja [i in.]. T. 1. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 149-157.
[23] Borzemski L., Nowak Z.: Using autonomous system topological information in a Web server performance prediction. Cybernetics and Systems. 2008 vol. 39, nr 7, s. 753-769.
[24] Borzemski L., Kliber M., Nowak Z.: Application of data mining algorithms to TCP throughput prediction in HTTP transactions. Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2008, vol. 5027, s. 159-168.
[25] Starczewski G.: Prediction of file transfer time for different Web server classes. W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław:Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 75-85.
[26] Fraś M.: Internet performance estimation with Internet path characteristics. W: Contemporary Aspects of Computer Networks. Eds S. Węgrzyn [i in.]. Vol. 2. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 115-122.
[27] Fraś M.: Preprocessing of measurements for the exploration of the structure of the Internet. W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 273-283.
[28] Kotowski G., Wrzuszczak J.: Internet host nationality "mess"    W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds Leszek Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 61-74.
[29] Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.: Taksonomia sieci dostarczania treści (CDN). W: Współczesne aspekty sieci komputerowych. Praca zbiorowa pod. red. Piotra Gaja [i in.]. T. 1. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 179-190.
[30] Borzemski L., Zatwarnicki K.: CDNs with global adaptive request distribution. Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2008, vol. 5178, s. 117-124.
[31] Borzemski L., Zatwarnicki K., Zatwarnicka A.: Badania nad metodą i algorytmami globalnej dystrybucji żądań HTTP w serwisach z serwerami pośredniczącymi. W: Współczesne aspekty sieci komputerowych. Praca zbiorowa pod red. P. Gaja [i in.]. T. 1. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 169-178.
[32] Borzemski L., Zatwarnicki K., Zatwarnicka A.: Method and algorithms of broker-based HTTP request global distribution. Theoretical and Applied Informatics, Vol. 20, No. 1, 2008. s. 15-25.
[33] Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Borzemski L.: Local distribution algorithms of HTTP requests in content delivery systems. W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 25-35
[34] Zatwarnicki K.: Determination of the parameters of Web server simulation model. W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 37-47.
[35] Zatwarnicki K.: Badania nad algorytmami globalnej dystrybucji żądań HTTP w sieci Internet. W: Współczesne aspekty sieci komputerowych. Praca zbiorowa pod. red. Piotra Gaja [i in.]. T. 1. Warszawa: WKŁ, 2008. str. 159-168.
[36] Suchacka G.: Metryki wydajności serwera WWW dla aplikacji handlu elektronicznego. W: Współczesne aspekty sieci komputerowych. Praca zbiorowa pod. red. Piotra Gaja [i in.]. T. 1. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 191 – 201.
[37] Suchacka G.: Using business information in a Quality of Service mechanism for the e-commerce Web Server. W: Contemporary Aspects of Computer Networks. Eds S. Węgrzyn [i in.]. Vol. 2. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 123 – 134.
[38] Czajka J.: Fuzzy rule-based request scheduling in Web server. W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds Leszek Borzemski [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 49-59.
[39] Wrzuszczak J.: Auction mechanism in management of processing nodes in a computer cluster. W: Contemporary Aspects of Computer Networks, Eds S. Węgrzyn [i in.]. Vol. 2. Warszawa: WKŁ, 2008. s. 259-265
[40] Borzemski L., Wrzuszczak J., Kotowski G.: Management of Web service delivering multimedia files based on the bid strategy. W: Information systems architecture and technology. Web information systems: models, concepts & challenges. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., 2008. s. 13-23.
[41] Borzemski L.: Towards Web performance mining. W: Web mining applications in e-commerce and e-services. Eds I-Hsien Ting, Hui-Ju Wu. Berlin; Heidelberg: Springer, 2009 (Studies in Computational Intelligence, vol. 172). s. 81-101.
[42] Borzemski L., Cichocki Ł, Kliber M.: Architecture of multiagent Internet measurement system MWING Release 2. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, vol. 5559, s. 410-419.
[43] Borzemski L., Cichocki Ł, Kliber M.: A distributed system to measure the Internet based on agent architecture. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 15-24.
[44] Marszałek G., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.: Aplikacja monitorująca sieć z wykorzystaniem algorytmu Cristiana. W: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych: praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, P. Gaja, A. Jestratjewa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. s. 59-68.
[45] Marszałek G., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K Borzemski L.: Badania opóźnień pakietów w sieci z wykorzystaniem algorytmu Cristiana. W: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych: praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, P. Gaja, A. Jestratjewa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. s. 69-78.
[46] Marszałek G., Zatwarnicka A., Borzemski L., Zatwarnicki K.: An application for monitoring of hosts in local or global network based on Cristian’s algorithm. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 47-57.
[47] Borzemski L., Nowak Z., Starczewski G.: Internet: zmiany po pięciu latach. W: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych: praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, P. Gaja, A. Jestratjewa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. s. 117-124.
[48] Borzemski L., Kliber M., Nowak Z.: Using data mining algorithms in Web performance prediction. Cybernetics and Systems. 2009, vol. 40, nr 2, s. 176-187.
[49] Borzemski L., Nowak Z.: Empirical Web performance evaluation with using a MWING system. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 25-34.
[50] Borzemski L., Starczewski G.: Application of transform regression to TCP throughput prediction. Proc. 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2009, Dong Hoi, Vietnam, 1-3 April, 2009, Los Alamitos, CA: IEEE, 2009. s. 28-33.
[51] Fraś M.: Algorytmy predykcji w estymacji metryk opartych na przepustowości http. W: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych: praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, P. Gaja, A. Jestratjewa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. s. 49-57.
[52] Borzemski L., Fraś M.: Analysis of Internet structure based on Autonomous Systems measurements. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 351-360.
[53] Borzemski L., Rodkiewicz M., Starczewski G.: AS-path influence on goodput prediction. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 35-45.
[54] Kotowski G., Gąsior D.: Application of non-probabilistic descriptions of uncertainty for evaluation of approximate performance parameters in Autonomous Systems aggregation. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 59-68.
[55] Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.: Global distribution of HTTP requests using the fuzzy-neural decision-making mechanism. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, vol. 5796, s. 752-763.
[56] Zatwarnicki K.: Obsługa w sposób deterministyczny stron WWW przez serwis webowy. W: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych: praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, P. Gaja, A. Jestratjewa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. s. 109-116.
[57] Zatwarnicki K.: Deterministic processing of WWW pages by the Web service. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, vol. 5796, s. 764-775.
[58] Zatwarnicki K.: Application of fuzzy-neural models in the distribution of HTTP requests in the local web server cluster. W: Information systems architecture and technology: Advances in Web-Age Information Systems. Eds L. Borzemski [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 47-57.
[59] Borzemski L., Suchacka G.: Web traffic modeling for e-commerce Web server system. W: Computer Networks. Eds A. Kwiecień, P. Gaj, P. Stera. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. s. 151-159, (Communications in Computer and Information Science vol. 39).
[60] Borzemski L., Suchacka G.: An approach to key customers and revenue oriented B2C service. W: Information systems architecture and technology: IT technologies in knowledge oriented management process. Eds  Z. Wilimowska [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 251-262.
[61] Wrzuszczak J., Borzemski L.: Management of Web services based on the bid strategy using the user valuation function. W: Computer Networks. Eds A. Kwiecień, P. Gaj, P. Stera. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. s. 19-25, (Communications in Computer and Information Science vol. 39).
[62] Wrzuszczak J.: Analysis of auction approach in control of  job allocation for computing nodes. STUDIA INFORMATICA, Vol. 29 Number 4B(81), 2008. s. 71-80.
[63] Czajka J., Borzemski L.: Serwer WWW ze zróżnicowaną jakością usług. W: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych: praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, P. Gaja, A. Jestratjewa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. s. 99-107.
[64] Borzemski L.: The experimental design for data mining to discover Web performance issues in a Wide Area Network. Cybernetics and Systems 2010 vol. 41: 31–45.
[65] Borzemski L.: Data mining meets Internet and Web performance. W: Intelligent Soft Computation and Evolving Data Mining: Integrating Advanced Technology. Eds Leon S.L. Wang, T.P. Hong. Hershey , PA , USA : IGI Global Publ., 2010, s. 319-353 .
[66] Suchacka G.: Proposal of using business information in a QoS mechanism for the e-commerce web server. STUDIA INFORMATICA, Vol. 30, Number 4(87), 2009, s. 81-95.
[67] Borzemski L., Rodkiewicz M., Starczewski G.: Internet distance measures in goodput performance prediction. Proceedings of 6th Working International Conference HET-NETs 2010. 2010. s. 153-166.
[68] Drwal M., Borzemski L.: Statistical analysis of active Web performance measurements. Proceedings of 6th Working International Conference HET-NETs 2010. 2010. s. 247-258.
[69] Drwal M., Borzemski L.: Prediction of the Web goodput using nonlinear autoregressive models. Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6097/2010, 347-356.   
 Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X