Zespół badawczy

W zakładzie ZRSK ukształtowała się nowa szkoła naukowa metod i algorytmów podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług.

W jej ramach zakończone zostały:

  • 1 projekt badawczy NCN;
  • 1 habilitacja i 5 doktoratów;
  • ok. 230 publikacji;
  • laboratorium badawcze pomiarów i analizy Internetu.

Wprowadzono do literatury światowej dwie nowe, oryginalne metody badawcze do predykcji wydajności Internetu: (i) Web Performance Mining oraz (i) metodę z zastosowaniem podejścia geostatystycznego.

Projekt badawczy NCN N516 032 31/3359 pt. „ Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług” stanowił niewątpliwie jeden z ważniejszych etapów rozwoju wskazanej problematyki badawczej. Był on prowadzony na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Stały trzon zespołu badawczego liczył 9 osób i tworzyli go pracownicy z Politechniki Wrocławskiej (1+2), Politechniki Opolskiej (3), dwójka doktorantów oraz jedna osoba z przemysłu IT.  Dodatkowo w różnym czasie i stopniu w projekcie brało udział 5 innych doktorantów.

Głównymi wykonawcami byli: dr inż. Mariusz Fraś, dr inż. Ziemowit Nowak – pracownicy W8 i dr inż. Krzysztof Zatwarnicki z Politechniki Opolskiej.

Zadania badawcze związane były z opracowaniem metod i algorytmów podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług w trzech obszarach problemowych dotyczących:

  • efektywnego pozyskiwania zasobów WWW w sieci rozległej Internet, dystrybucji żądań HTTP w sieci globalnych i lokalnych ośrodków WWW;
  • obsługi żądań HTTP w lokalnym ośrodku WWW;
  • a w tym sterowaniem przyjęciem i szeregowaniem żądań HTTP w biznesowym serwerze webowym.

Badania pomiarowe dotyczące globalnego Internetu prowadzono z wykorzystaniem własnych infrastruktur pomiarowych MWING (ang. Multiagent Web pING) i IMES (ang. Internet Measurement and Exploration System), więcej tutaj.

MWING funkcjonował w publicznym Internecie z węzłami pomiarowymi w Polsce (3) i USA (1).

IMES zaimplementowano w rozproszonym środowisku obliczeniowym PlanetLab obejmującym cały świat (nasza implementacja objęła 20 węzłów na 5 kontynentach.

Realizacja celów projektu zgodnie z harmonogramem przebiegała w ciągu 36 miesięcy w latach 2006-2009. Wyniki projektu zostały zaprezentowane w 69 publikacjach. Prezentacja wyników projektu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://www.zrsk.pwr.edu.pl/ systemy_webowe_z_jakoscia_uslug

Informacja o publikacjach opracowanych w ramach szkoły naukowej:

Wykazy publikacji poszczególnych osób można pobrać ze wskazanych baz danych.

1.        Leszek Borzemski, Politechnika Wrocławska: informacja w bazie DONA pod adresem: https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/. Należy wprowadzić do „Formularz autora” imię i nazwisko osoby.

2.        Mariusz Fraś, Politechnika Wrocławska: informacja w bazie DONA pod adresem: https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/. Należy wprowadzić do „Formularz autora” imię i nazwisko osoby.

3.        Anna Kamińska-Chuchmała, Politechnika Wrocławska: informacja w bazie DONA pod adresem: https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/. Należy wprowadzić do „Formularz autora” imię i nazwisko osoby.

4.        Ziemowit Nowak, Politechnika Wrocławska: informacja w bazie DONA pod adresem: https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/.  Należy wprowadzić do „Formularz autora” imię i nazwisko osoby.

5.        Jolanta Wrzuszczak-Noga, Politechnika Wrocławska: informacja w bazie DONA pod adresem: https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/.  Należy wprowadzić do „Formularz autora” imię i nazwisko osoby.

6.        Grażyna Suchacka, Uniwersytet Opolski: informacja w bazie publikacji UO pod adresem http://cs.uni.opole.pl/baza/pprint.php?id=208, także pod bezpośrednim odnośnikiem (od 2013 r.): https://repo.uni.opole.pl/info/author/UO9f4dfd3c860c49b18a4f3e935d3f68e7/Gra%25C5%25BCyna+Suchacka;jsessionid=1FD318D814911CFD79BD69197A71A2F7?lang=pl&r=publication&tab=publications&cid=6237.

7.        Anna Zatwarnicka, Politechnika Opolska: informacja w Bazie Wiedzy PO pod adresem: https://bg.po.edu.pl/omega/index.php/pl/repozytorium-po/publikacje. Należy wprowadzić do formularza „Szukaj” imię i nazwisko osoby.

8.             Krzysztof Zatwarnicki, Politechnika Opolska: informacja w Bazie Wiedzy PO pod adresem: https://bg.po.edu.pl/omega/index.php/pl/repozytorium-po/publikacje. Należy wprowadzić do formularza „Szukaj” imię i nazwisko osoby.

Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X